Ta strona korzysta z plików cookie, aby zapewnić najlepszą jakość obsługi.

Warunki korzystania

Jeśli potrzebujesz więcej informacji lub masz jakieś pytania dotyczące Warunków korzystania, prosimy o kontakt na email : legal (at) saveatrain (point) com

Wstęp

Dane warunki dotyczą twojego korzystania z naszego bloga, stron internetowych(.com/.ch/.eu/.de/.uk/.es/.fr) lub aplikacji (“naszych platform”); poprzez korzystanie z naszych platform w pełni zgadzasz się na te warunki i regulamin. Jeśli całkowicie lub częściowo nie zgadzasz się z warunkami i regulaminem korzystania to nie możesz korzystać z naszych platform.

Aby korzystać z naszych platform musisz mieć przynajmniej 18 [osiemnaście] lat. Poprzez korzystanie z naszych platform zgadzasz się na warunki i zasady, gwarantujesz że masz ukończone 18 lat.

Licencja korzystania z naszych platform

Jeśli nie podano inaczej przez Save a Train i jego licencjodawców, Save a Train posiada prawa intelektualnego produktu opublikowane na naszych platformach i materiały wykorzystane w Save a Train.

Możesz przeglądać, pobierać, drukować strony, pliki lub inną zawartość z naszych platform tylko dla własnego użytku. Wyjątki są podane poniżej oraz ponownie w warunkach i zasadach korzystania z platformy.

Nie wolno:

 • publikować materiałów z naszych platform w formie drukowanej, cyfrowej lub (włącznie z ponownym wydawaniem na innych stronach);
 • sprzedawać, wynajmować lub licencjować materiał z naszych platform;
 • kopiować, duplikować lub w inny sposób dzielić się materiałem z naszych platform w celach komercyjnych;
 • redystrybutować materiał z naszych platform – z wyjątkiem zawartości wyraźnie i specjalnie stworzonej do redystrybucji; lub Ponownie publikować lub produkować, zmieniać jakąkolwiek część naszych platform poprzez korzystanie z iframes lub narzędzi do screen scrapingu.
 • redystrybutować materiał z naszych platform – z wyjątkiem zawartości wyraźnie i specjalnie stworzonej do redystrybucji; lub
 • ponownie publikować lub produkować, zmieniać jakąkolwiek część naszych platform poprzez korzystanie z iframes lub narzędzi do screen scrapingu.

W przypadku produktu, który został stworzony do redystrybucji, może on być redystrybowany tylko w twojej firmie.

Dozwolony użytek

Nie wolno korzystać z naszych platform w żaden sposób, który może spowodować uszkodzenie naszych platform lub wpłynąć na dostępność lub działanie Save a Train w jakikolwiek sposób, który jest nielegalny, szkodliwy lub połączony z nielegalną, szkodliwą działalnością.

Nie wolno korzystać z naszych platform w celach kopiowania, przechowywania, wysyłania, używania, publikowania, dystrybutowania jakiegokolwiek materiału który składa się z ( lub jest połączony z) jakimkolwiek spyware, wirusem komputerowym, koniem Trojańskim, wormem, keystroke loggerem, rootkitem lub innym złośliwym oprogramowaniem komputerowym.

Nie wolno korzystać z naszych platform lub ich części w celu transmitowania lub wysyłania nieproszonych wiadomości komercyjnych.

Nie wolno korzystać z naszych platform w jakichkolwiek celach marketingowych. Na takie działania potrzebna jest pisemna zgoda Save a Train.

Ograniczony dostęp

Dostęp do pewnych miejsc naszych platform jest ograniczony. Save a Train rezerwuje sobie prawo do ograniczania dostępu. Save a Train może zmienić lub modyfikować tą polisę bez powiadomienia.

Jeśli Save a Train podaje ci ID użytkownika i hasło dające ci dostęp do miejsc z ograniczonym dostępem lub innych zawartości lub usług, nie wolno z nikim dzielić się ID użytkownika ani hasłem. Są one tajne. Jesteś odpowiedzialny za ochronę hasła i ID użytkownika.

Save a Train może wyłączyć twoje hasło i ID użytkownika bez powiadomienia lub wyjaśnienia.

Zawartość użytkownika

W tych warunkach i zasadach, “Twoja zawartość użytkownika” oznacza materiał (włącznie z tekstem, zdjęciami, materiałami audio, materiałami wideo oraz audio-wizualne materiały), które wyślesz na nasze platformy, w jakichkolwiek celach.

Wyrażasz zgodę, aby Save a Train wykorzystywało, adaptowało, publikowało, tłumaczyło i dystrybowało twoje zawartości użytkownika w istniejących lub przyszłych mediach na całym świecie, nieodwołalnie, bez udziału w licencji.

Twoja zawartość użytkownika nie może być nielegalna, bezprawna, nie może łamać legalnych praw stron trzecich, i nie może dawać powodów do rozpoczęcia legalnych akcji przeciwko Save a Train lub innych stron trzecich (w każdym przypadku w dowolnym prawie).

Nie wolno wysyłać na nasze platformy żadnych zawartości użytkownika, które są podmiotem zagrożonym lub są częścią działań prawnych lub innych skarg.

Save a Train rezerwuje sobie prawo do edycji lub usunięcia jakiegokolwiek materiału wysłanego na nasze platformy, przechowywanego na naszych serwerach, gromadzonego lub publikowanego na naszych platformach.

Prawa Save a Train w zasadach i warunkach w odniesieniu do zawartości użytkownika,

Save a Train nie monitoruje takich zawartości w celach publikacji na naszych platformach.

Brak gwarancji

Nasze platformy nie posiadają gwarancji. Save a Train nie robi reprezentacji lub gwarancji w odniesieniu do naszych platform lub informacji i materiałów zawartych na naszych platformach.

Bez uprzedzenia do ogólnego danego paragrafu Save a Train nie gwarantuje, że:

 • nasze platformy będą zawsze dostępne lub wogóle dostępne; lub
 • wszystkie informacje na naszych platformach są pełne, prawdziwe, dokładne, akuratne lub mylące. Nic na naszych platformach nie przyczynia się, jest częścią, lub ma na celu jakikolwiek sposób porady. Jeśli potrzebujesz pomocy odnośnie prawnej, finansowej, medycznej sprawy powinieneś skontaktować się ze specjalistą.

Ograniczenia odpowiedzialności

Save a Train nie jest odpowiedzialne wobec ciebie ( pod jakimkolwiek względem prawnym) w odniesieniu do zawartości, użytku, lub w połączeniu z naszymi platformami:

 • Na tyle, że nasze platformy są dostępne za darmo, za bezpośrednią stratę;
 • za jakąkolwiek pośrednią, specjalną lub konsekwentną stratę; lub
 • stratę biznesową, stratę przychodów, zarobków, oczekiwanych oszczędności, stratę kontraktów lub kontaktów biznesowych, stratę reputacji, stratę korupcji, informacji lub danych.

Dane ograniczenia odpowiedzialności stosują się nawet kiedy Save a Train zostało poinformowane o potencjalnej stracie.

Wyjątki

Nic w oficjalnych sprostowaniach naszych platform nie pominie lub limituje gwarancji obowiązujących przez prawo , które wskazywałoby że pominięcie lub limity są nielegalne; nic w oficjalnym sprostowaniu naszych platform nie pominie lub limituje odpowiedzialności w odniesieniu do:

 • śmierci lub obrażeń ciała spowodowanych zaniedbaniem ze strony Save a Train lub ich agentów, pracowników, właścicieli lub udziałowców;
 • oszustwo lub fałszywe przedstawienie ze strony Save a Train;lub
 • sprawa, która byłaby nielegalna aby Save a Train pominęło lub limitowało, próbowało limitować lub pominąć, swoją odpowiedzialność.

Rozsądność

Poprzez korzystanie z naszych platform, zgadzasz się, że ograniczenia odpowiedzialności wymienione powyżej są rozsądne.

Jeśli nie uważasz, że są rozsądne nie możesz korzystać z naszych platform.

Inne strony

Zgadzasz się, że Save a Train czyli podmiot z ograniczoną odpowiedzialnością jest zainteresowany w ograniczeniu odpowiedzialności swoich oficerów i pracowników. Zgadzasz się, że nie wniesiesz żadnego osobistego roszczenia przeciwko oficerom lub pracownikom Save a Train w odniesieniu do poniesionych strat w połączeniu z naszymi platformami.

Bez uprzedzenia do danego paragrafu, zgadzasz się na ograniczenia gwarancji i odpowiedzialności wymienionych w oficjalnym sprostowaniu gwarancji i ograniczenia naszych platform, które będą chronić oficerów, pracowników, agentów, spółki zależne, następców, przepisanych, podwykonawców Save a Train oraz Save a Train.

Postanowienia nieważne

Jeśli jakiekolwiek postanowienie w oficjalnym sprostowaniu naszych platform są, okażą się, są niewykonalne w świetle obowiązującego prawa, nie będzie to miało wpływu na pozostałe postanowienia oficjalnego sprostowania naszych platform.

Odszkodowanie

Niniejszym, ty zabezpieczasz Save a Train i podejmujesz się zabezpieczania Save a Train przez stratami, szkodami, kosztami, odpowiedzialnością, wydatkami ( włącznie z wydatkami ograniczonej odpowidzialności i jakiekolwiek sumy wypłacone przez Save a Train stronom trzecim w spłaceniu roszczeń, odszkodowań w sytuacjach kiedy prawni doradcy doradzili tak Save a Train) poniesionych przez Save a Train w wyniku złamania przez ciebie warunków i zasad lub wynikające z roszczeń, że złamałeś te warunki i zasady.

Naruszenie niniejszych warunków

Bez uprzedzenia, Save a Train według warunków i zasad, w przypadku złamania przez ciebie waurnków i zasad w jakikolwiek sposób, Save a Train może podjąć kroki odpowiednie do danego wykroczenia, włącznie z zawieszeniem twojego dostępu do naszych platform, zabronienia dostępu do naszych platform, kontaktowanie się z twoim dostawcą internetu, aby ten zablokował twój IP adres abyś nie miał dostępu do naszych platform, i wniesienia sprawy do sądu przeciwko tobie.

Zmiany

Save a Train może od czasu do czasu zmieniać dane warunki i zasady. Zmienione warunki i zasady będa obowiązywały od daty wprowadzonych zmian w warunkach i zasadach naszych platform. Prosimy regularnie sprawdzać naszą stronę, aby upewnić się, że zapoznałeś się z aktualną wersją.

Ustalenie

Save a Train może transferować, wydać podkontrakt lub w inny sposób działać z Save a Train prawami i obligacjami według tych warunków i zasad bez powiadomienia lub otrzymania twojej zgody.

Ty nie możesz transferować, wydawać podkontrakt lub w inny sposób działać ze swoimi prawami i obligacjami według tych warunków i zasad.

Różnorodność

Jeśli któryś fragment tych warunków i zasad zostanie określony przez sąd lub inny autoryzowany do takich działań rząd jako nieprawny i/lub niewykonalny, reszta zostaje aktualna. Jeśli nieprawna i/lub niewykonalna część zostanie usunięta, reszta warunków i zasad jest aktualna i obowiązuje.

Całość porozumienia

Dane warunki i zasady, w połączeniu z Polityką Save a Train stanowią całość porozumienia pomiędzy tobą i Save a Train w odniesieniu do korzystania z naszych platform i zastępują wszystkie wcześniejsze warunki i zasady korzystania z naszych platform.

Prawo i jurysdykcja

Dane warunki i zasady będą pisane i sprawdzane zgodnie z obowiązującymi prawami UK i wszystkie roszczenia odnośnie tych warunków i zasad będą podmiotem jurysdykcji sądów w UK.

Save A Train

Pietersbergweg 283,
1105 BW Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com


Możesz się z nami kontaktować korzystając z email na nasz email adres podany na górze tego dokumentu.

Ostatnio edytowano 2015-12-12

Save A Train Bv
Pietersbergweg 283,
1105 BM,
Amsterdam,
The Netherlands
legal@saveatrain.com